Sigrid Langen Kjelbergnes er født og oppvokst i Grong og brenner for miljøet, gjenbruk og selvforsyning. Nylig startet hun opp Fjellheim Mangesysleri og i 2023 var den store satsingen markedshagen – en småskala grønnsaksproduksjon etter økologiske prinsipper. Det er miljøengasjementet, samt viktigheten av ren og kortreist mat som er hennes hovedmotivasjon for å starte markedshagen. Fra denne ønsker hun å tilby rene grønnsaker i lokalmarkedet.
I tillegg til markedshagen, selger Sigrid miljøsmart søm, som gjenbrukbare kaffefilter, sminkepads, fruktnett, bærenett ol. Navnet Fjellheim Mangesysleri passer derfor godt som beskrivelse på Sigrids mange aktiviteter og tilbud.
Sigrid har foreløpig ingen butikk eller utsalgssted, men ønsker gjerne besøk i markedshagen på Jørem på sommerstid. I tillegg dukker hun ofte opp med produktene sine på marked, messer og butikker i distriktet. Pop-ups annonseres på vår FB-side. Ta gjerne kontakt med Sigrid om du har spørsmål eller ønsker.
Markedshagen finner du rett over gårdsutsalget hos Jenny på Jørem ved Namsen.